Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, nhân dân ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Ý kiến bạn đọc ()

top