Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

THÔNG TIN -TÒA SOẠN

Ban biên tập
Ban biên tập

Thiếu tướng
ĐOÀN XUÂN BỘ

Tổng biên tập

Đại tá
NGÔ ANH THU

Phó tổng biên tập

Đại tá
TRẦN ANH TUẤN

Phó tổng biên tập

Đại tá
LÊ NGỌC LONG

Phó tổng biên tập

Đại tá
NGUYỄN HỒNG HẢI

Phó tổng biên tập (Phụ trách nội dung)

Tòa soạn
Tòa soạn
Tòa soạn Địa chỉ Điện thoại/Fax Email
BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội (84 - 24) 3747 1748/ 3747 1029
Fax: (84 - 24) 3747 4913
dientubqd@gmail.com; dientu@qdnd.vn;
tkts@qdnd.vn; tktshanoi@gmail.com
Một số phòng chuyên môn
Một số phòng chuyên môn
Phòng Địa chỉ Điện thoại/Fax Email Trưởng phòng
PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.774
Điện thoại dân sự: 024.374.710.29
Fax: 024.374.749.13
tktshanoi@gmail.com;
tkts@qdnd.vn
Trưởng phòng: Thượng tá Trần Hoàng Tiến
PHÒNG BIÊN TẬP
BÁO ĐIỆN TỬ
PHÒNG BIÊN TẬP BÁO ĐIỆN TỬ Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.551.452
Điện thoại dân sự:024.374.717.48
dientubqd@gmail.com;
dientu@qdnd.vn
Trưởng phòng: Đại tá Trịnh Văn Dũng
PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ
TRUYỀN THÔNG
PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.287
Điện thoại dân sự: 024.374.737.57
quangcaobqd@gmail.com;
phtt@qdnd.vn
Trưởng phòng: Trung tá Hoàng Trường Giang
VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.118
Điện thoại dân sự: 02.438.454.118
vanphong@qdnd.vn Chánh văn phòng: Thượng tá Vũ Xuân Dân
top