Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Sự thật về tín ngưỡng Dương Văn Mình

Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là tổ chức có nội dung, hình thức hoạt động trái pháp luật, không phải là một tín ngưỡng, do vậy không được đăng ký sinh hoạt tôn giáo và không cho đăng ký sinh hoạt dưới bất kỳ hình thức nào; đây là tổ chức xâm phạm đến tài sản, vật chất, thời gian lao động của nhân dân và phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc, gây mất đoàn kết dân tộc.

Ý kiến bạn đọc ()

top