Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Không thể phá vỡ “luỹ thép biên phòng nhân dân”

Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt “chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”. Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW, lực lượng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng "luy thép biên phòng nhân dân" ngày càng vững chắc, đập tan luận điệu xuyên tạc về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta với công tác biên giới, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Ý kiến bạn đọc ()

top