Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Quân đội luôn là trường học lớn

Thời gian vừa qua đã có quan điểm cho rằng thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự là làm lỡ cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp. Duy trì nghĩa vụ quân sự là gánh nặng cho đất nước. Thực tế môi trường quân đội chính là cái nôi để thanh niên tôi luyện những phẩm chất, nhân cách cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top