Thứ sáu, 12/07/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thế hệ trẻ ngày nay tự tin, năng động và tiếp thu những cái mới rất nhạy bén. Họ chủ động học tập, lựa chọn, tìm kiếm nghề nghiệp để có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước. Nhân dịp Tháng Thanh niên, trong chuyên mục Góc chiếu thẳng tuần này, chúng ta cùng bàn về chủ đề: Thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ý kiến bạn đọc ()

top