Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Giá trị của hòa bình và ý nghĩa lịch sử của ngày 30-4-1975

Suốt 49 năm qua, các thế hệ người Việt Nam và nhân loại tiến bộ ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn trên mọi phương diện về ý nghĩa to lớn, giá trị lịch sử và thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975; ngày càng thấm thía hơn về những mất mát, hy sinh mà nhân dân ta, dân tộc ta đã phải trải qua. Sống trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng ta lại càng hiểu hơn giá trị của hòa bình, giá trị của một đất nước không có chiến tranh.

Ý kiến bạn đọc ()

top