Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Khắc phục “căn bệnh xa rời thực tiễn”

Bệnh quan liêu, xa rời thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên được cho là căn bệnh tồn tại khá phổ biến hiện nay và gây hại trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Do vậy, nhận diện căn bệnh này và tìm cách khắc phục nó là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Ý kiến bạn đọc ()

top