Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Đằng sau mưu đồ muốn phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam

Những nội dung chính: Công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; Đằng sau mưu đồ muốn phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc ()

top