Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Lật mặt thật cái gọi là “xã hội dân sự”

Những nội dung chính: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả hơn; Lật mặt thật cái gọi là “xã hội dân sự”...

Ý kiến bạn đọc ()

top