Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Không để các thế lực thù địch lợi dụng lĩnh vực văn học, nghệ thuật chống phá cách mạng nước ta

Nội dung chính: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ; Hội thảo khoa học "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong QĐND Việt Nam"; Không để các thế lực thù địch lợi dụng lĩnh vực văn học, nghệ thuật chống phá cách mạng nước ta...

Ý kiến bạn đọc ()

top