Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Chặn ngay âm mưu lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Các phần mềm trí tuệ nhân tạo được phát minh, sáng chế là để phục vụ cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lợi dụng sức hút của những ứng dụng phần mềm mới như ChatGPT, các tổ chức, thế lực xấu đã biến trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ để lan truyền những thông tin sai lệch, nhằm mục đích chính trị chống phá đất nước, bôi xấu lãnh tụ dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top