Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Việt Nam luôn nhất quán chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc

Nội dung chính: Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Nâng cao “sức mạnh mềm”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; Việt Nam luôn nhất quán chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc...

Ý kiến bạn đọc ()

top