Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Sức mạnh của nhân dân là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Trước thành quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các thế lực phản động có luận điệu: Việt Nam chỉ cần tập trung phát triển kinh tế; không cần phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là không hiệu quả... Luận điệu sai trái này cần bị phản bác.

Ý kiến bạn đọc ()

top