Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xứng đáng với vị thế chủ nhân tương lai của nước nhà

Các thế lực thù địch có luận điệu cho rằng, giới trẻ ngày nay đang xa rời các giá trị truyền thống. Họ cho rằng thanh niên Việt Nam bây giờ thường thích a dua lối sống tây hóa, thực dụng, hưởng thụ. Điều này là đúng hay sai?

Ý kiến bạn đọc ()

top