Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Khi chúng ta đoàn kết, mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại

Nội dung chính: Thương yêu nhân dân tha thiết, làm mọi việc có thể để giảm bớt đau thương cho nhân dân; Hơn 640 tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai; Khi chúng ta đoàn kết, mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại...

Ý kiến bạn đọc ()

top