Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-11-1946: Khai mạc Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Ý kiến bạn đọc ()

top