Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-11-1946: Bác Hồ nói gì về văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất?

Ngày này năm xưa 24-11-1946: Bác Hồ nói gì về văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất?; Bác gửi thư mừng Tạp chí “Học Tập” - Cơ quan lý luận của Đảng, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt.
top