Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-11-1991: Việt Nam và Mỹ thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 21-11-1991: Việt Nam và Mỹ thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao; Ngày hy sinh của chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng; Ngày mất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane.
top