Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 19-11: Bác Hồ mong cán bộ, chiến sĩ cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!”

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ, để cho thế giới thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!".
top