Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa, 18-11: Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lữ đoàn xe tăng 201, tiền thân là Trung đoàn xe tăng 201 được thành lập...

Ngày này năm xưa 18-11-1971: Ngày truyền thống Lữ đoàn xe tăng 201, tiền thân là Trung đoàn xe tăng 201. 18-11 cũng là ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
top