Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Lan toả bản sắc văn hoá dân tộc

Tuần lễ “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với các du khách.

Ý kiến bạn đọc ()

top