Thứ ba, 31/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào một số địa phương đã thanh toán xong nạn mù chữ

Ngày 21-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư biểu dương thành tích của các xã Vĩnh Khang, Tam Cường, Liên Sơn, Diễn Liên, thị xã Phát Diệm (Ninh Bình) đã thanh toán nạn mù chữ và coi đó là thắng lợi bước đầu trên mặt trận văn hóa.
top