Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-12-1954: Bác căn dặn: "Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc"

Ngày 18-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác căn dặn: "Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc"...
top