Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-12-1960: Bác viết bài “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi”

Ngày 17-12-1960, Bác viết bài “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi”, ký bút danh T.L, đăng Báo Nhân dân, số 2464, giới thiệu vắn tắt những nội dung chính trong bản Tuyên bố chung của 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế.
top