Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 14-12-1976: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Ngày 14-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ...
top