Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 13-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời tuyên bố với phóng viên Báo Paris-Sài Gòn

Ngày 13-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời tuyên bố với phóng viên Báo Paris-Sài Gòn. Bản Tuyên bố nêu rõ: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh”.
top