Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-12-1965: Bác khẳng định “Dù với hình thức chiến tranh nào, nhân dân ta cũng quyết đánh, quyết thắng”

Dự họp Bộ Chính trị ngày 11-12-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dù với hình thức chiến tranh nào, nhân dân ta cũng quyết đánh, quyết thắng”.
Tốc độ phát: 1x
top