Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 12-12-1959: Bác dạy cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân đội phát huy “cuốn sử sống”

Ngày 12-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác dạy cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân đội phát huy “cuốn sử sống”; Công ty 185, tiền thân là Trung đoàn 185 được thành lập...
top