Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 16-12-1954: Bác viết “Thư gửi các đơn vị miền Nam tập kết”

Ngày 16-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác viết “Thư gửi các đơn vị miền Nam tập kết”; khánh thành Cột cờ Tổ quốc tại đảo Lý Sơn...
top