Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 20-12-1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 20-12 diễn ra một số sự kiện nổi bật: Ngày sinh nhà vǎn Phan Tứ; Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao toàn quân lần thứ nhất; Khánh thành lò cao số 1 Khu gang thép Thái Nguyên ...
top