Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 19-12-1950: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu”

Ngày này năm xưa 19-12-1950: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu”.
top