Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-3-1965: Phát động phong trào “Phụ nữ Ba đảm đang”

Ngày 18-3-1965: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức phát động phong trào “Phụ nữ Ba đảm đang” theo gợi ý của Bác Hồ.
top