Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 16-3-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta yêu tự do, độc lập, trọng hòa bình, tín nghĩa”

“Dân ta yêu tự do, độc lập, trọng hòa bình, tín nghĩa”. Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản “Lời kêu gọi nhân dân thi hành đúng Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp” ngày 16-3-1946.
top