Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 15-3-1945: Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước"

Ngày 15-3 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước"; Bác Hồ căn dặn “Quân và dân ta đang thắng lớn, càng phải kiên quyết chiến đấu cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn”
top