Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-3-1975: Giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày 17-3 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Giải phóng tỉnh Gia Lai; Khánh thành Nhà bảo tàng của Trường Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội; Hồ Chủ tịch đến thǎm nhà ǎn khu tập thể Kim Liên...
top