LONGFORMXây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hậu cần Liên khu 1 - Quân khu Việt Bắc (trước đây) và Quân khu 1 (ngày nay) ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Đảng ủy, BTL Quân khu, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành Hậu cần LLVT Quân khu 1 luôn gắn liền với chặng đường lịch sử sôi động và những thắng lợi to lớn diễn ra trên vùng căn cứ địa Việt Bắc.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thực hiện huấn luyện dã ngoại ngoài thực địa.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Hậu cần Quân khu Việt Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Hậu cần Trung ương và các địa phương đảm bảo cho các LLVT chiến đấu trên địa bàn Chiến khu Việt Bắc, đánh bại chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp lên Việt Bắc vào thu đông 1947, bảo đảm kịp thời vật chất, trang bị, lương thực thực phẩm cho Liên Khu 1 trong Chiến dịch Đông Bắc 1 năm 1948, Đông Bắc 2 năm 1949; Chiến dịch Biên giới năm 1950 và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ (1953 - 1954).

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Ngành Hậu cần Quân khu đã nêu cao khẩu hiệu “Vì Miền Nam ruột thịt mỗi người làm việc bằng hai” chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975 giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Bảo đảm tăng gia sản xuất đủ lương thực, thực phẩm cho các đơn vị.

Sau năm 1975, Ngành Hậu cần LLVT Quân khu đã cùng với quân và dân các dân tộc Việt Bắc bước vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN"; tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố khôi phục kinh tế, giải quyết chính sách hậu phương quân đội. Bảo đảm Hậu cần cho LLVT Quân khu chiến đấu và giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc Chiến tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền Biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại” đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Quán triệt tư tưởng đó, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Ngành Hậu cần Quân khu 1 đã lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho LLVT Quân khu trong nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng và hình thành thế trận hậu cần nhân dân ngày càng hoàn chỉnh, phát huy được tính tích cực chủ động của hậu cần các cấp trong việc bảo đảm hậu cần thường xuyên, tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống sinh hoạt, ăn, ở, đi lại, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội ngày càng tốt hơn.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày nay, Ngành Hậu cần LLVT Quân khu 1 đã tiến bộ trưởng thành vượt bậc trên nhiều mặt. Tổ chức thường xuyên được xây dựng, củng cố kiện toàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Hậu cần luôn có lập trường kiên định vững vàng hết lòng phục vụ bộ đội, thương bệnh binh, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến vận dụng linh hoạt sáng tạo quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội vào tổ chức bảo đảm hậu cần toàn dân vững mạnh, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", hàng trăm cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đã vào thẳng tâm dịch, để hỗ trợ các địa phương, tham gia tích cực trong phòng chống dịch bệnh.

Trưởng thành trong chiến đấu từng bước vững vàng đi lên trong gian khó Ngành Hậu cần Quân khu 1 dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên chức Ngành Hậu cần luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, chung sức, chung lòng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát, Ngành Hậu cần đã bám sát thực tế địa bàn LLVT Quân khu và đặc điểm các đơn vị trong toàn Quân khu. Nhận thức rõ đây là một đại dịch đặc biệt nguy hiểm, với tốc độ lây lan nhanh, khó lường gây ra cuộc khủng hoảng y tế và những hậu quả về kinh tế - xã hội rất nghiêm trọng, tác động mạnh đến hầu hết mọi mặt đời sống xã hội của nước ta.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Bảo đảm ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong khu vực cách ly.

Ngành Hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và tiếp nhận, cách ly công dân từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch về nước theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Nhất là đợt dịch bùng phát cuối tháng 4 năm 2021 với những biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát và nguy hiểm hơn đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong đó có các tỉnh thuộc địa bàn quân khu như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng và các khu công nghiệp trở thành một trong các ổ dịch lớn nhất của cả nước.

Trước yêu cầu của thực tiễn, vì sự bình yên và cuộc sống của nhân dân, hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ "Chống dịch như chống giặc", chấp hành chỉ thị của Bộ Quốc phòng, chủ trương của Đảng ủy Quân khu. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Hậu cần LLVT Quân khu với hàng trăm cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đã vào thẳng tâm dịch, để hỗ trợ các địa phương, tham gia tích cực trong phòng chống dịch bệnh, triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng dân cư, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn, bao gồm cả những ổ dịch rất nóng như: Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Khu Công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Tích cực hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế phòng Covid-19 tặng địa phương.

Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã không quản gian khổ, không sợ hy sinh dưới nhiệt động 38 độ C – 40 độ C vẫn tích cực hăng say, căng mình chiến đấu, thường trực 24/24 giờ để trực tiếp triển khai bệnh viện dã chiến; bảo đảm ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong khu vực cách ly; phun hóa chất tẩy trùng; tham gia trên tất cả các mặt trận, các lĩnh vực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Xây dựng bệnh viện dã chiến góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, Ngành hậu cần Quân khu 1 xác định quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của quân đội, quân khu, chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần đã xác định.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội. Chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện mô hình TGSX phát triển đồng đều ở cả 3 cấp; kết hợp TGSX gắn với tham gia phát triển kinh tế địa phương.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Kho dự trữ vật chất sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn ngành đẩy mạnh xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, tích cực nghiên cứu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; chú trọng huấn luyện hậu cần theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng và chất lượng tư vấn, quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thực hiện tốt phương thức bảo đảm xăng dầu gắn với cơ chế quản lý tài chính trong quân đội.

Tích cực huy động các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt phương thức bảo đảm xăng dầu gắn với cơ chế quản lý tài chính trong quân đội; kết hợp phân cấp, bảo đảm xăng dầu với quản lý, sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ. Không ngừng nâng cao năng lực vận chuyển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ghi nhận những thành tích xuất sắc Ngành Hậu cần LLVT Quân khu 75 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng cho nhiều tập thể, cá nhân những phần thưởng cao quý, tiêu biểu.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ảnh 1, 2: Bộ đội hỗ trợ người dân thu hoạch vải; Ảnh 3: Xe phun khử khuẩn chuyên dụng tiến hành phun khử khuẩn dọc các trục đường, khu vực dân cư có các ca lây nhiễm trong cộng đồng; Ảnh 4: Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 lên xe về các địa phương tỉnh Bắc Giang chung tay phòng, chống dịch.

Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  • Xây dựng ngành Hậu cần Quân khu 1 lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
  • Nội dung: NGÔ ANH THU
  • Ảnh: Đơn vị cung cấp, Báo QĐND.
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC

top