LONGFORMNghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai trong đoàn viên, thanh niên bằng nhiều giải pháp sáng tạo, đặc biệt là việc tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng đảng viên trẻ nhiều nhất cả nước. Nhận thức rõ việc tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Lãnh đạo Nhà nước, Đoàn thanh niên trao cúp biểu trưng và bằng khen tặng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết, xác định tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nơi để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, bởi vậy trong những giải pháp mà Thành đoàn Hà Nội tập trung, trước hết là luôn tạo ra môi trường, cơ hội thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để hằng năm phối hợp với các chi bộ, các tổ chức liên quan tiến hành rà soát, phát hiện các đoàn viên ưu tú bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Năm 2023, số lượng đoàn viên ưu tú của TP Hà Nội được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp là gần 13.900 người, số đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú là gần 4.100 đồng chí.

Tại tỉnh Thanh Hóa, công tác phát triển đảng viên luôn được Đoàn Thanh niên các cấp quan tâm, đẩy mạnh, với những cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Năm 2023, các tổ chức, cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giới thiệu được gần 14.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 11.100 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Các cấp bộ Đoàn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng. Nhờ đó, đã thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An Võ Minh Quốc.

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An Võ Minh Quốc, năm 2023, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn tỉnh đoàn Long An giới thiệu hơn 3.100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; có 1.237 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (chiếm 76% tổng số đảng viên được kết nạp mới của toàn Đảng bộ tỉnh).

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Nhằm nâng cao chất lượng phát triển Đảng trong đoàn viên, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã có biện pháp tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ trong học tập, công tác, lao động sáng tạo để làm gương cho đoàn viên, thanh niên; phân công đảng viên trẻ theo dõi, bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên của đơn vị trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động như gặp mặt, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, tổ chức các diễn đàn để đảng viên trẻ đóng góp ý kiến với Đảng, với Đoàn. Thông qua các hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng của đoàn viên, thanh niên; đảng viên trẻ có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giới thiệu, giúp đỡ thanh niên vào Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy giao nhiệm vụ cho các đảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giáo dục, giúp đỡ đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; tổ chức gặp gỡ giữa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên có kinh nghiệm trong lao động, công tác với đoàn viên ưu tú; tổ chức những buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với đảng viên lão thành nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn.

Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy phân công các đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với Đoàn thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển đảng. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú và uy tín của mình, các đảng viên lão thành ở nhiều nơi đã góp phần tích cực giúp tổ chức Đoàn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. Chi đoàn, đoàn cơ sở kiên trì tham mưu cho cấp ủy thực hiện các quy trình kết nạp Đảng đối với đoàn viên ưu tú, đảm bảo người xin vào Đảng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên liên hệ với cấp ủy có thẩm quyền để nắm thông tin có liên quan đến đối tượng đảng.

Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm trở lên, chi đoàn báo cáo với đoàn cơ sở và trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị lễ kết nạp đảng viên mới khi được cấp ủy phân công, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới để lại ấn tượng như: Kết nạp đảng viên trong chiến dịch hè tình nguyện, các công trình thanh niên, qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tại các di tích lịch sử cách mạng...

Trong năm 2023, toàn Đoàn giới thiệu 225.312 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 112% chỉ tiêu đề ra), hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Thực tiễn hơn 93 năm qua của Đoàn đã chứng minh, thông qua nhiều phong trào hành động cách mạng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái, xung phong, không ngại khó, không ngại khổ, đóng góp chủ động và tích cực cho đất nước. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, từ đó thanh niên được rèn luyện, trưởng thành, hun đúc lý tưởng, khát vọng, hoài bão, ước mơ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh thiếu nhi. 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” cùng các phong trào nhánh trong từng đối tượng thanh niên đã phát huy tác dụng tích cực.

Tinh thần, tôn chỉ, mục đích của phong trào đã từng bước đến với cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các khối đối tượng, lĩnh vực; phù hợp với đặc trưng vùng miền, tính chất công việc, đáp ứng đúng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, được thanh niên đón nhận, tích cực tham gia, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia có hiệu quả trong phòng, chống Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, những sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật những nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, mang lại hiệu quả cao.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia có hiệu quả trong phòng, chống thiên tai. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng ứng cứu, giải cứu, bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khắc phục hậu quả của thiên tai đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người đoàn viên thế hệ mới, hết lòng hết sức vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Lan tỏa tinh thần thanh niên tình nguyện.

Những nỗ lực, cố gắng của tổ chức Đoàn đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Đặc biệt là thông qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần quan trọng tôi rèn những “hạt giống đỏ”, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng.

Theo đồng chí Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện đoàn Bắc Yên (tỉnh Sơn La), thông qua việc tổ chức các hoạt động, phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hằng năm, tỷ lệ đoàn viên chiếm hơn 80% tổng số đảng viên được kết nạp của Đảng bộ huyện. Năm 2023, Huyện đoàn giới thiệu 198 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó 140 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy vai trò, vị trí trên các lĩnh vực hoạt động, tạo uy tín với cấp ủy đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
Các phong trào hành động cách mạng đã góp phần quan trọng tôi rèn những “hạt giống đỏ”, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các phong trào hành động cách mạng đối với việc rèn luyện đoàn viên, thanh niên, đồng chí Lăng Văn Chí, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn khẳng định, Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; cụ thể hóa, triển khai các phong trào, hoạt động cụ thể để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Từ các hoạt động, phong trào, các tổ chức Đoàn đã phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Từ năm 2023 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh giới thiệu hơn 2.900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có hơn 1.300 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra chủ trương chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặt nhiệm vụ quan trọng là tham gia phát triển Đảng.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra, khẳng định vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

  • Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 4: Xây dựng, tạo nguồn kế cận tin cậy cho Đảng (Tiếp theo và hết)
  • Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, doanthanhnien.vn, Tư liệu, CTV
  • Kỹ thuật, đồ họa: Cúc Anh
top