Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Những nội dung chính: Góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Lãnh án 5 năm 6 tháng tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước; Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa;...

Ý kiến bạn đọc ()

top