Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xử lý nghiêm các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Những nội dung chính: Xử lý nghiêm các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối, cơ hội chính trị; Đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ý kiến bạn đọc ()

top