Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xây dựng cơ chế để “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và một cơ chế bảo đảm để “không cần tham nhũng”.

Ý kiến bạn đọc ()

top