Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm mang tính chiến lược, kế sách có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc của Đảng ta.

Ý kiến bạn đọc ()

top