Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, cách mạng, nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận thức đúng đắn giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc ()

top