Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xử lý kỷ luật bảo đảm đúng người, đúng vi phạm, không có vùng cấm

Những nội dung chính: Không chỉ chống tham nhũng, mà chống cả tiêu cực; Người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sự gắn kết của khối đại đoàn kết dân tộc; Xử lý kỷ luật bảo đảm đúng người, đúng vi phạm, không có vùng cấm.

Ý kiến bạn đọc ()

top