Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo để những người khác không vi phạm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo để những người khác không vi phạm, chứ không phải thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm.

Ý kiến bạn đọc ()

top