InfographicHành trình gay cấn ở cuộc thi "Ranh giới xạ thủ"

Nội dung: TUẤN SƠN

Ảnh: VIỆT TRUNG

Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top