InfographicBộ chỉ huy và các đại đoàn tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

  • Nội dung: Theo Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ

    Ảnh: Tư liệu

    Kỹ thuật, đồ họa: THANH BÌNH

top