InfographicChiến sĩ mới năm 2024 được đảm bảo những loại quân trang gì?

Tiêu chuẩn của quân trang cho chiến sĩ mới (CSM) nhập ngũ năm 2024 như sau:

1. Đối với chiến sĩ nam

Tiêu chuẩn chung: Gồm 29 mặt hàng theo màu sắc quân binh chủng

Tiêu chuẩn cụ thể về quân phục; quân trang vùng rét của CSM như sau:

- Quân chủng Hải quân: Bảo đảm 1 bộ quân phục Hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) nam hải quân mùa hè K16; 1 bộ quân phục HSQ, BS nam hải quân mùa đông K16; 2 bộ quân phục dã chiến HSQ, BS nam hải quân K20.

- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: Bảo đảm 2 bộ quân phục HSQ, BS nam cảnh sát biển mùa hè K16; 1 bộ quân phục HSQ, BS nam cảnh sát biển mùa đông K16; 1 bộ quân phục dã chiến HSQ, BS nam cảnh sát biển K20.

- Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghi lễ Quân đội/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam: Bảo đảm 3 bộ quân phục HSQ, BS nam lục quân K16; 1 bộ quân phục dã chiến HSQ, BS nam lục quân K20.

- Các đơn vị còn lại (Lục quân, Đặc công, Biên phòng, Phòng không-Không quân): Bảo đảm 2 bộ quân phục HSQ, BS nam K16; 2 bộ quân phục dã chiến HSQ, BS nam K20.

- CSM thuộc khu vực, vùng rét: Bảo đảm 1 bộ quần áo dệt kim đông xuân HSQ, BS K16; 1 cái áo dệt kim đông xuân HSQ, BS K16, 1 cái áo ấm HSQ, BS K20. Bảo đảm 1 cái mũ lông HSQ, BS + Quân hiệu ĐK33 cho CSM thuộc khu vực rét đậm.

Trong đó:

* Bảo đảm tại địa phương giao, nhận quân

- Phía Bắc đèo Hải Vân trở ra: Bảo đảm 12 mặt hàng.

- Phía Nam đèo Hải Vân trở vào: Bảo đảm 10 mặt hàng (như phía Bắc, trừ 2 mặt hàng: Áo ấm HSQ, BS nam K20 và quần áo dệt kim đông xuân HSQ, BS nam K16).

* Một số loại quân trang khác sẽ được đảm bảo tại đơn vị huấn luyện.

Chú ý: Thực hiện đo may đối với trường hợp HSQ, BS nam đặc cỡ theo đăng ký của đơn vị (không quá 3% quân số CSM nam).

*****

2. Đối với chiến sĩ nữ

Tiêu chuẩn quân trang cấp phát lần đầu chung tương tự như nam; riêng quân phục HSQ, BS nữ bảo đảm đo may: 2 bộ quân phục HSQ, BS nữ mùa hè K12; 1 bộ quân phục HSQ, BS nữ mùa đông K12 và 1 bộ quân phục dã chiến HSQ, BS nữ K20.

Các mặt hàng khác: Bảo đảm 1 cái mũ mềm HSQ, BS nữ K16 + 1 cái quân hiệu ĐK28 liền cành tùng kép, 2 đôi giày vải thấp cổ và 1 đôi giày da thấp cổ sĩ quan nữ; một số loại trang phục và yêu cầu đặc thù của nữ sẽ được bảo đảm bằng tiền thay hiện vật.

  • Nội dung: TUẤN SƠN
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top