InfographicÝ nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Ảnh: Tư liệu, TTXVN
  • Kỹ thuật, đồ họa: PHƯƠNG ANH
top