InfographicTương quan lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

  • Ảnh: Tư liệu
  • Kỹ thuật, đồ họa: PHƯƠNG THẢO
top